Governing Body

Sr.No. Name Designation
1 Hon. Mrs. Shailaja Kamlesh Patankar Chairman
2 Hon. Dr. Ramesh Omprakash Papruniya Executive President
3 Hon. Shri. Kamlesh Baswanappa Patankar Secretary
4 Dr. Suresh Totappa Dundur Principal
5 Hon. Shri. Yogesh Ravindrappa Nirmale Management Trustee
6 Hon. Shri.Santosh Shivshankar Khanapure Management Trustee
7 Hon. Dr. Chandrashekhar Baswaraj Patil Educationalist
8 Hon’ble Dr. AsheshTiwari UGC Nominee
9 Hon’ble Dr. Ajeet Singh AICTE Nominee
10 Hon’ble Shri Dr. G. B. Garje State Govt. Nominee
11 Prof. Vaishali Suresh Dhongade Teaching Representative
12 Prof. Bharat Namdev Kharad Teaching Representative